راهنمای ورود :

همانند تصویر زیر ابتدا “نام کامل خود”و سپس روی دکمه Enter room، کلیک نمایید.

سپس همانند تصویر زیر گزینه Open in browser، را انتخاب نمایید.

ورود از طریق موبایل ::

همانند تصویر زیر ابتدا “نام کامل خود”و سپس روی دکمه Enter room، کلیک نمایید.

سپس همانند تصویر زیر گزینه Open in browser، را انتخاب نمایید.